Συνεργεία, αντιπροσωπείες, ανταλλακτικά, κ.τ.λ. - Χαλαστρα

Όλες οι επιχειρήσεις από τον κλάδο που βραβεύτηκαν από την κατάταξη Αετοί.
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες

AVIN

2022 νικητής του διαγωνισμού2023 νικητής του διαγωνισμού
8
Διακριθέντες
Διακριθέντες