Συνεργεία, αντιπροσωπείες, ανταλλακτικά, κ.τ.λ. - Τήνος

Όλες οι επιχειρήσεις από τον κλάδο που βραβεύτηκαν από την κατάταξη Αετοί.
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες

VIDALIS

2021 νικητής του διαγωνισμού2022 νικητής του διαγωνισμού2022 gold
9.4